3 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: تصادفی
 • کارکرد: 70,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: مشکی
4 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: تصادفی
 • کارکرد: 70,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید
4 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: تصادفی
 • کارکرد: 80,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید
کیا, سراتو (مونتاژ)
1

کیا, سراتو (مونتاژ)

سراتو (مونتاژ)
465,000,000 تومان
4 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
 • کارکرد: 45,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید
4 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: تصادفی
 • کارکرد: 60,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید
290,000,000 تومان
4 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: دو لگه رنگ
 • کارکرد: 65,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید
4 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
 • کارکرد: 90,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: مشکی
کیا, سراتو (مونتاژ)
5

کیا, سراتو (مونتاژ)

سراتو (مونتاژ)
4 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: تصادفی
 • کارکرد: 90,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید
رنو, تالیسمان
5
4 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: گلگیر رنگ
 • کارکرد: 25,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: نقره ای