کیا, سراتو (مونتاژ)
5

کیا, سراتو (مونتاژ)

سراتو (مونتاژ)
7 روز قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: تصادفی
 • کارکرد: 90,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: عنابی
80,000,000 تومان
7 روز قبل
البرز ، کرج
 • وضعیت بدنه: تصادفی
 • کارکرد: 5,555 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید
7 روز قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: تصادفی
 • کارکرد: 80,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید
1 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: تصادفی
 • کارکرد: 90,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید
1 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: تصادفی
 • کارکرد: 60,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: مشکی
2 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: تصادفی
 • کارکرد: 60,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید
کیا, سراتو (مونتاژ)
5

کیا, سراتو (مونتاژ)

سراتو (مونتاژ)
3 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
 • کارکرد: 60,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید
3 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: دور رنگ
 • کارکرد: 50,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: مشکی
3 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: تصادفی
 • کارکرد: 80,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: نقره ای