7 ساعت قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
 • کارکرد: 65,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید
کیا, سراتو
5

کیا, سراتو

سراتو وارداتی
7 ساعت قبل
تهران ، تهران
 • کارکرد: 100,000 کیلومتر
7 ساعت قبل
تهران ، تهران
 • کارکرد: 60,000 کیلومتر
1 روز قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: تصادفی
 • کارکرد: 60,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید صدفی
1 هفته قبل
مازندران ، آمل
 • وضعیت بدنه: تصادفی
 • کارکرد: 110 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید
3 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: تصادفی
 • کارکرد: 63,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید
3 هفته قبل
تهران ، تهران
 • وضعیت بدنه: چپی
 • کارکرد: 70,000 کیلومتر
 • رنگ بدنه: سفید